Lobbys för kvalitetskontroll av arbetsorder

I UH-entreprenörernas och UH-ingenjörernas startlobbys finns två element för kvalitetskontroll av arbetsorder.

Dessa visar hur många arbetsorder som ligger i status "beredd" respektive "rapporterad", men saknar information som borde vara ifylld för denna arbetsorderstatus. Om man klickar på något av elementen kommer man till en annan lobby som visar vilken information som saknas för denna status.

Lobbyn "Arbetsorderfel (status beredd)" visar arbetsorder som behöver kompletteras eller korrigeras för att uppfylla kraven på information för statusen "beredd".

Lobbyn "Arbetsorderfel (status rapporterad)" visar arbetsorder som behöver kompletteras eller korrigeras för att uppfylla kraven på information för statusen "rapporterad".

Två element ger olika sätt att nå arbetsordern som behöver kompletteras

Sifferelementen (till vänster) visar totala antalet arbetsorder som saknar en viss typ av information, och om man klickar på det kommer man till en översikt över dessa arbetsorder.

Listelementet (till höger) visar direkt vilka arbetsorder som är berörda, och klickar man på en av raderna kommer man direkt till detaljformuläret där informationen behöver fyllas i /ändras.

Hjälptexter för repektive element nås längst ned i lobbyn under "Hjälp".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.