Uppföljning på AO i struktur UH-ing

I lobbyn UH-INGENJÖR-STARTSIDA, finns tre element för uppföljning av AO i struktur.

Apparatbyten med SVK-DOK: Visar AO av planerade och oplanerade apparatbyten som har underliggande AO till SVK-DOK för dokumentationsförändringar.

Apparatbyten utan SVK-DOK: Visar AO av planerade och oplanerade apparatbyten som saknar underliggande AO till SVK-DOK för dokumentationsförändringar.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.