Ändra status på AO i struktur

När man ändrar status på en arbetsorder med struktur (underliggande arbetsorder) kommer man få nedan fråga. Det är viktigt att man då svarar "Nej". Alla underliggande arbetsorder bör ändra status individuellt av den som är ansvarig för att rapportera på dem. Undantaget är när UH-ing avslutar en AO och dess underliggande AO.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.