Navigera i arbetsorderstruktur

På arbetsordern kan man se om den ligger "i en struktur" (har överliggande arbetsorder) och/eller "har struktur" (har underliggande arbetsorder).

För att gå till strukturen väljer man högermusval "arbetsorderstruktur".

Man behöver klicka på den lilla pilen på varje rad för att expandera eventuellt underliggande struktur.

När det inte längre finns någon pil framför AO:na har man nått botten av strukturen.

För att redigera respektive arbetsorder markerar man raden och väljer högermusval "bered" eller "avrapportera" för att komma till dessa detaljformulär.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.