IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering Arbetsorder i strukturSkapa arbetsorder i struktur (för dokumentationsuppdatering)

Skapa arbetsorder i struktur (för dokumentationsuppdatering)

Från formuläret "Bered arbetsorder", välj högermusval "arbetsorderstruktur".

Om det redan finns en struktur behöver man öppna den genom att trycka på pilen till vänster. Markera sedan den arbetsorder du vill skapa en underliggande arbetsorder till, välj högermusval och "Skapa AO".

Fyll i ett direktiv (ska alltid börja med "DOK....") och utförande avdelning "SVK" på den nya underliggande arbetsordern.

Arbetsorderstrukturen syns nu till vänster i formuläret.

Gå in på den underliggande arbetsordern genom att markera den och välja högermusval "Bered".

Fyll i "upptäckt" och övrig information om dokumentationen ska uppdateras. Spara.

Ändra status på arbetsordern till "beredd" för att skicka vidare arbetsordern till SVK.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.