IFS AnvändarmanualerLager LagerartiklarSkapa flera serienummerspårade artiklar vid inleverans

Skapa flera serienummerspårade artiklar vid inleverans

Navigera till formuläret ”Inleverans av lagerartikel” genom att klicka på de tre strecken uppe till vänster, den så kallade hamburgaren.

I sökfältet högst upp, fyll i ”inlev”, och du får upp förslaget ”Inleverans av lagerartikel” nedan. Klicka på ”Inleverans av lagerartikel”.

Sök fram den serienummerspårade lagerartikeln genom att klicka på förstoringsglaset för att få upp sökrutan, och fyll i artikelnummer (eller annan känd information om lagerartikeln) och klicka på ”Sök”.

Tryck på plus-tecknet för att göra inleverans på lagerartikeln, och fyll i ”Ankommen kvantitet” samt ”Lagerplats”. Klicka på spara (disketten). 

Nedan ruta kommer upp. Klicka på plus-tecknet.

Fyll i ”Serienr”.

Upprepa med plus-tecknet för så många serienummer som du ska lägga in, och klicka på ”OK”.

Resultatet av de inlagda serienumren.

Du kan även göra inleverans på flera serienummer till olika lagerplatser. Du levererar då artiklarna på flera rader till de lagerplatser som gäller, och när du sparar kommer du få upp flera dialogrutor (en i taget) för respektive lagerplats.
Du ser vilken lagerplats som inleveransen för serienumren som gäller genom att titta på titelraden i dialogrutan.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.