Hitta artiklar i lager

Gå till formulär "Artiklar i lager" (genväg "Artiklar). Tryck på förstoringsglaset för att söka efter en viss artikel.

För att endast söka på artiklar på din default-ort (CDR eller ÅSBRO) som har lagersaldo större än noll kan du använda nedan sparade sökning.

Du kan även komplettera sökningen med ex. artikelnummer. Tryck sen "Sök".

För att titta på artikelinformation respektive individinformation (serienummerspårade artiklar), markera rader och välj ett högermusval för detta.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.