Frysa lagerartikel

Om man vill hindra uttag av en artikel, så kan man "frysa" den. Det går fortfarande att göra inleveranser av artikeln.

Sök fram lagerartikeln i formulär "Lagerartikel" (Artikel) och gå till fältet "artikelstatus" och öppna värdelistan.

Välj artikelstatus F (Fryst).

Artikeln är nu fryst.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.