Kassera lagerartikel

OBS! Du inte kan ångra kassering av en lagerartikel.

Om du av misstag kasserar en lagerartikel behöver du skapa en ny lagerartikel med samma information som den kasserade.

Sök fram artikeln du vill kassera och välj högermusval "Kassera artikeln".

Markera den rad vars lagerplats, serienummer och/eller partinummer du vill kassera, alternativt hela artikeln om serienummer och/eller partinummer saknas.

Välj kvantitet, kassationsorsak och fyll i anteckning och spara.

Nu har kvantiteten minskat på lagret.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.